Nyitólap
Akciós termékek
Újdonságok

Tudnivalók | Kereskedelmi információk

Szerzői jogvédelemről

Tájékoztató a szerzői jogvédelemről és védjegyjogosultságról.

Tájékoztató a szerzői jogvédelemről és védjegyjogosultságról

A Jokhel BT. által üzemeltetett honlap főoldala és annak összes aloldala szerzői jogi védelem alatt áll! Az oldalunkra és annak bármely aloldalára történő belépésével Ön elfogadja, hogy a www.jokhel.hu website-on lévő leírások, információk és tájékoztatók a cégünk szellemi tulajdonát képezik. A Jokhel BT. fenntart magának minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, ahogyan a cég termékkatalógusaiban szereplő fotók és leírások bárminemű másolása is csak a jogtulajdonos engedélyével történhet. Mindezekre külön is felhívjuk a figyelmet mind a termék-katalógusunkon, mind a honlapunkon, ahol feltüntetjük a hozzájárulás feltételeit és módját is.

Honlapunk és termékkatalógusaink kialakítása, elrendezése és tartalma az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény értelmében védelem alatt áll, mely írásos engedélyünk nélkül semmilyen formában (sem részben, sem egészben) nem másolható. A Jokhel BT. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap és katalógus egészének vagy részeinek feldolgozása, másolása, vagy átfogalmazás után történő felhasználása, valamint értékesítése, továbbadása. Ezen szabályok különös tekintettel vonatkoznak arra, hogy a fentiek sem az Ön, sem az Ön közvetítésével más harmadik természetes, vagy jogi személy kereskedelmi, illetve egyéb jövedelemszerző tevékenységét nem segíthetik elő.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A Jokhel BT. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A felhasználási tilalom természetesen vonatkozik a Jokhel BT. kizárólagos használati joga alatt álló logókra .

A Védjegytörvény 12. §-a értelmében a védjegyoltalom alapján a Jokhel BT-nek mint védjegyjogosultnak kizárólagos joga van ezen védjegy használatára, ennek megfelelően bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a megjelölt védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a védjegy árujegyzékében (9. és a 25. árujegyzék) szereplőkkel; illetőleg olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Védjegytörvény 27. §-a értelmében védjegybitorlást megvalósító személlyel szemben a Jokhel BT. polgári jogi igényként jogosult követelni  többek között , hogy szolgáltasson adatot a bitorlással érintett áruk, illetve szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, valamint az ilyen áruk terjesztésére kialakított üzleti kapcsolatokról; továbbá nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a bitorló részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; valamint követelheti a védjegybitorlással elért gazdagodás megtérítését is. Védjegybitorlás esetén cégünk, mint védjegyjogosult a polgári jogi felelősség szabályai szerint a fenti igényérvényesítési lehetőségek mellett vagy helyett kártérítést is követelhet, illetőleg a törvény lehetőséget biztosít számára arra is, hogy a vámhatóság intézkedjen a bitorlással érintett vámáruk forgalomba kerülésének megakadályozása iránt.

 

2008. szeptember 11.

Jokhel BT.
 

 

back to page topVissza oldal tetejére
A webáruház használata | Szállítási információk | Általános Szerződési Feltételek | Adatkezelési nyilatkozat | A Szerzői jogvédelemről

Jokhel Bt. - Munkavédelem | 2045 Törökbálint, Kazinczy u. 106., Tel.: 23/510-427, 23/334-463, Fax: (06-23) 510-426, Mobil: (06-30) 391-5262, E-mail: info@jokhel.hu
design-webmaster: Kreátor | powered by Bitbox